HARMONY A 9,0L

Hind: 93,20 €
Tootekood:  80960010160
Ühik:  ämber

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas, temperatuur üle +5 °C ja õhu suhteline õhuniiskus alla 80%.
Eeltöö
Värvimata pind:
Puhasta pind tolmust ja mustusest. Ebatasasused pahtelda sobiva Vivacolori pahtliga. Lihvi pind pärast kuivamist. Eemalda lihvimistolm. Krundi Luja kruntvärviga.

Varem värvitud pinnad:
Pese pind Maalipesu puhastusainega ja loputada hoolikalt veega. Kõvad ja läikivad värvipinnad lihvi matiks. Eemalda lihvimistolm. Ebatasasused ja praod pahtelda sobiva Vivacolori pahtliga. Lihvi pind pärast kuivamist ja eemalda lihvimistolm. Vajadusel krundi pind Luja kruntvärviga enne pinnavärvimist.
Värvimine
Esmane värvimine:
Sega värvi hoolikalt enne kasutamist ja vajadusel vedelda veega. Värvida 1-2 korda rulli, pintsli või värvipihustiga.

Hooldusvärvimine:
Harmonyga värvitud pinnad võib hooldusvärvida sarnase vesialuselise värviga. Vt lõiku Eeltöö.
Töövahendite puhastamine
Eemalda töövahenditelt liigne värv ja pese veega puhtaks. Kõvenenud värv eemalda Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest:
Puhasta pind kuiva harja või tolmulapiga. Määrdunud pinnad puhasta neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lapiga. Pind ei tohi jääda märjaks pärast puhastamist. Tuleb järgida puhastusvahendi tootja poolt etteantud juhiseid.

Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/a) 30 g/l. Harmony sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.
TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote koostis ei nõua hoiatavat märgistamist. Töötada korrektselt vältides asjatut riski. Vajadusel võite tutvuda toote ohutuskaar
Kogus (ämber):  

Sarnased tooted