Luja seinavärv, Täismatt A 9L

Hind: 88,80 €
Tootekood:  69960010160
Ühik:  ämber

KASUTAMISJUHEND
Värvimistingimused
Värvitav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Eeltöö
Värvimata pinnad:
Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Tasanda pinnad vajadusel sobiva Vivacolori pahtliga ja lihvi kuivanud pinnad. Eemalda lihvimistolm. Krundi Luja Yleispohjamaali kruntvärviga.

Varem värvitud pinnad:
Pese varem värvitud pinnad Maalipesu puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile ja loputada hoolikalt veega. Lase kuivada. Eemalda kaabitsaga vana lahtine, pragunev värvikiht. Lihvi kõvad ja läikivad värvipinnad matiks ja eemalda lihvimistolm. Ebatasasused, õõnsused, praod pahteldada sobiva Vivacolori pahtliga. Lihvi kuivanud pinnad ja eemalda lihvimistolm. Krundi pinnad vajadusel Luja Yleispohjamaali kruntvärviga.
Värvimine
Esmane värvimine:
Sega värv enne kasutamist hoolikalt. Värvi kahekordselt rulli, pintsli või värvipihustiga.

Hooldusvärvimine:
Luja värviga värvitud pinnad võib üle värvida samasuguse vesialuselise värviga. Vt lõiku Eeltöö.
Töövahendite puhastamine
Pese töövahendid veega. Kõvenenud värv eemalda töövahenditest Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised
Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel värvimisest: Puhasta pind neutraalse (pH 6-8) nõudepesuvahendi ja pehme harja, pesuseene või puhastuslapiga. Puhasta eriti määrdunud pinnad kergelt leeliselise (pH 8-10) pesuvahendiga puhastuslapi, pesumopi või pesuseenega. Loputa pind hoolikalt. Pesuvahendi valmistaja etteantud lahjendustingimustest tuleb kinni pidada.

Värvitud pind saavutab lõpliku tugevuse ja vastupidavuse normaaltingimustes u 1 kuu möödudes, enne seda vältida pinna kulutamist ja pesemist. Kui pinda on vaja siiski puhastada varsti pärast värvimist, tuleb seda teha kergelt niiske puhastuslapi või mopiga.
EL LOÜ (VOC) piirväärtused
(Alaliik A/a) 30 g/l. Luja matt sisaldab LOÜ maksimaalselt 30 g/l.
TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008
Toote k
Kogus (ämber):  

Sarnased tooted